HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG 

1:  Tiến Hành Đặt Hàng 

  • Tìm kiếm sản phẩm 
  • Tìm theo danh mục 
  • Kiểm tra thông tin sản phẩm 
  • Chọn số lượng hàng mong muốn 
  • Thêm tất cả các sản phẩm bạn muốn mua vào giỏ hàng 

Hướng Dẫn Đặt Hàng 1

 

2:  Kiểm tra giỏ hàng và đặt hàng 

  • Kiểm tra hàng và điều chỉnh số lượng bạn cần 
  • Tiến hành đặt hàng 

Hướng Dẫn Đặt Hàng 2

3: Đăng nhập thông tin khách hàng (ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG )   ( * ) 

Hướng Dẫn Đặt Hàng 3

4:  Chọn phương thức thức Thanh Toán và tiến hành ĐẶT HÀNG 

Hướng Dẫn Đặt Hàng 4

5:  Hoàn Tất Đơn Hàng 

Hướng Dẫn Đặt Hàng 5